Jump to content

[RO/EN] Model şi regulament secţiune! /Model and Regulation section


cOcka. 1n
 Share

Recommended Posts

Regulamentul secţiunii [RO]

 

» Fiecare deţinător al unui server din comunitatea RULS are dreptul de a face 1 singur topic.

» Moderatorii nu au voie să închidă un topic atât timp cât serverul este în comunitatea RULS.

» Cine nu respectă modelul de mai jos va fi sancţionat cu warn şi topicul va fi mutat la cos.

» Numele topicului va trebui sa fie în felul următor: [Oferte Admini] NUME.RULS.RO

» Modelul este unul "basic", deci, deţinătorii serverelor au voie să posteze ce model doresc ei.

» Fiecare dintre deţinători trebuie să-şi creeze propriul model pentru ca utilizatori să ceara admin, modelul de mai jos este pentru "prezentarea" serverului.

» Odată ce serverul numai face parte din comunitate / campania numai este activă automat topicul va fi închis și mutat la arhivă.

»  Țineți-vă topicul mereu actualizat, dacă trec 7 zile de când nu s-a mai postat o să fie inchis și mutat la arhivă. 
 

Model de postare

Nume server:
Mod:
De câţi admini ai nevoie?:
Steam ON/OFF:
Contact:

 

 

 

 

                                                 Regulation section [EN]

 

»Each holder of a server-RULS community is entitled to make one single topic.

»Moderators are not allowed to close a topic as long as the server is RULS community.

»Who does not follow the format below will be penalized with a warn and topic will be moved to the cart.

»Name topic will be as follows: [Actions Admins] NAME.RULS.RO

"The model is one" basic ", so servers holders are allowed to post what model they want.

»Each holders must create its own model for admin users to wax model below is for" presentation "server.

»Once the server only part of community / campaign is active only topic will be automatically closed and moved to the archive.

»Keep your topic always updated if seven days pass since posted no longer will be closed and moved to the archive.
 

Sample post

Server name:
Mode:
How many admins do you need ?:
Steam ON / OFF:
Contact:

Link to comment
Share on other sites

Guest
This topic is now closed to further replies.
 Share

Template designed for ruls.ro by cyberdesign
×
×
  • Create New...